VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V

Konetekniikan koulutus (KT 2019V)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.8.2019
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
IXXP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT150
TLVP1100Opiskeluvalmiudet10
TLVP1101Ammattikorkeakouluopinnot2
TLVP1102Tietokone opiskeluvälineenä3
TLVP1103Työvälineohjelmat3
IKTA0106Konealan työturvallisuus2
TLVP1200Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys15
IKTP1123Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet5
TLVP1202Yrittäjyys ja liiketoiminta5
TLVP1203Tilaus- ja toimitusketjun hallinta5
TLVP1300Henkilöstö ja johtaminen15
TLVP1301Esimiesosaaminen5
TLVP1302Työ- ja sopimusoikeuden perusteet3
TLVP1303Ympäristö- ja laatujärjestelmät3
TLVP1304Projektinhallinta4
TLVP1400Viestintä12
TLVP1401Tiedottava viestintä2
TLVP1402Työelämän ruotsi4
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TLVP1403Työelämän englanti I3
TLVP1404Työelämän englanti II3
TLVP1500Tutkimusmenetelmät7
TLVP1501Tutkimustyön perusteet2
TLVP1502Tilastomatematiikka2
TLVP1504Tutkimustyön raportointi3
IRTX1100Matematiikka12
IRTP0401Johdatus tekniikan matematiikkaan4
IRTP0201Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra2
IRTP0204Differentiaalilaskenta2
IRTP0212Analyysi2
IRTP0704Matemaattisten ohjelmistojen perusteet2
IRTX1200Fysiikka11
IRTP0213Mekaniikka3
IKTP0406Lämpö- ja aaltofysiikka3
IRTP0214Sähkö ja magnetismi2
IKTP0503Energiatekniikan fysikaaliset perusteet3
IEYX0600Kemia4
IEYX0601Tekniikan kemia4
IKA0500Opiskelijaprojektit6
TLVP1305Projektityö3
IKTA0503Tuotekehitysprojekti3
IKA0600Koneen suunnittelu ja tuotekehitys20
IKTA2502Koneenpiirustus5
IKTA25013D Modeling and Product Lifecycle Management5
IKTA2503Statiikka ja lujuusoppi5
IKTA2506Koneenelimet5
ITTA0500Energiatekniikka8
IEYX1001Energiatekniikan prosessit5
IEYX1005Kiertotalous3
IKA0300Valmistus15
IKTA2704Materiaalit5
IKTA2705Digitaalinen valmistus (DM)5
IKTA2706Konepajatekniikan laboraatiot5
IKA0400Mekatroniikka15
IKA0607Koneautomaatio 15
IKA0608Koneautomaatio 25
IKA0405Robotiikka5
 
IXXS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT30
IKTS1001Energiateollisuuden 3D-kone- ja laitesuunnittelun suuntautumisvaihtoehto30
IKTS5100Suunnittelu15
IKTS11013D-tuotesuunnittelu (NX)5
IKTS1115Konstruktiotekniikka DFMAA5
IKTS1121Kehittyvä koneensuunnittelu5
IKTS5300Automaatio15
IKTS5304PLC ja soluohjaimet5
IKTS5305Tuotantoteknologiat ja robotisoidut järjestelmät5
IKTS5104Modulaarinen laiterakennus5
IKTS2001Energiateollisuuden kansainvälisen projektijohtamisen suuntautumisvaihtoehto30
IKTS6200Sustainable Energy Management15
IKTS4102Project Marketing5
IKTS4109Cost Management in Energy Business5
IKTS4106Supply Chain in Energy Business5
IKTS6100Toiminnan kehittäminen15
IKTS6103Yrityksen strateginen suunnittelu5
IKTS6104Innovaatiot ja kehittäminen5
IEYS0105Contemporary Issues in Technology and Management5
 
IXXV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15
IEYS0407Marketing Skills for Engineers5
ILTS1003Ulkomaankaupan tekniikka ja sopimusoikeus5
IEYS4002Projektiopinnot5
 
IXXH0000HARJOITTELU30
 
IXXO0000OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö