VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Energiateollisuuden kansainvälisen projektijohtamisen suuntautumisvaihtoehto (IKTS2001)

Energiateollisuuden kansainvälisen projektijohtamisen suuntautumisvaihtoehto

Rakennetyyppi: Tutkinnon rakenne
Koodi: IKTS2001
Tyyppi: Pakollinen
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 30 op
Vastuuopettaja: Saarikoski, Lotta
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Suuntautumisvaihtoehto koostuu juonteista
IKTS2110 Energiantuotantolaitoksen projektointi, 30 op.
Lisäksi valitaan jompikumpi juonteista
IKTS2210 Automatisoitu tuotanto 10 op tai
IKTS4210 Project Implementation 10 op
Jompikumpi edellämainittu juonne voidaan korvata 10 op:n Projektiopinnoilla (IKTS3100 Projektiopinnot)
Sisältöjen tarkempi kuvaus on juonteissa ja niihin liittyvissä opintojaksoissa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan kokonaistyömäärä 1080 h.


Takaisin