VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 2

Konetekniikan koulutus (KT 2019V)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.8.2019
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 2 (2020-2021)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
IXXP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT55
TLVP1200Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys10
IKTP1123Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteetx5
TLVP1203Tilaus- ja toimitusketjun hallintax5
TLVP1300Henkilöstö ja johtaminen4
TLVP1304Projektinhallintax4
TLVP1400Viestintä6
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TLVP1403Työelämän englanti Ix3
TLVP1404Työelämän englanti IIx3
IRTX1100Matematiikka4
IRTP0212Analyysix2
IRTP0704Matemaattisten ohjelmistojen perusteetx2
IRTX1200Fysiikka6
IKTP0406Lämpö- ja aaltofysiikkax3
IKTP0503Energiatekniikan fysikaaliset perusteetx3
IKA0600Koneen suunnittelu ja tuotekehitys10
IKTA25013D Modeling and Product Lifecycle Managementx5
IKTA2503Statiikka ja lujuusoppix5
IKA0300Valmistus10
IKTA2705Digitaalinen valmistus (DM)x5
IKTA2706Konepajatekniikan laboraatiotx5
IKA0400Mekatroniikka5
IKA0607Koneautomaatio 1x5
 
IXXH0000HARJOITTELU30
 
IXXO0000OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö