VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 2 > Matemaattisten ohjelmistojen perusteet (IRTP0704)

Matemaattisten ohjelmistojen perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IRTP0704
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020-2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Nykyään tekninen laskenta suoritetaan lähes yksinomaan tietokoneilla. Insinöörin on siksi välttämätöntä hallita erilaisten matemaattisten ohjelmistojen käyttö. Tällä kurssilla opiskelija perehtyy etenkin MathCad-ohjelmiston käyttöön teknillis-matemaattisten ongelmien ratkaisussa. Kyseisellä ohjelmistolla voidaan suorittaa sekä numeerista että symbolista laskentaa, piirtää funktioiden kuvaajia yms. Kurssin jälkeen opiskelija osaa käyttää MathCad-ohjelmistoa ongelman ratkaisuun niillä matematiikan ja tekniikan aloilla, joihin hän perehtyy insinööriopinnoissaan.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 54 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 20 h. Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra

Sisältö

Lyhyt yleiskatsaus tietokoneissa toimiviin matematiikkaohjelmistoihin, MathCad- ohjelmiston käyttö teknillis-matemaattisten ongelmien ratkaisemisessa.

Opiskelumateriaali

opettajan valmistama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus ryhmiin jaettuna tietokoneluokassa. Matemaattisten ohjelmistojen toimintojen esittely dataprojektorilla ja ohjattu tietokoneharjoittelu. Itsenäinen harjoitustöiden teko opettajan neuvoessa.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tietokonetentti ja pakolliset tietokoneharjoitustyöt.


Takaisin