VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Henkilöstö ja johtaminen (TLVP1300)

Henkilöstö ja johtaminen

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TLVP1300
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Koskinen, Ossi
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Juonteessa opiskelija perehtyy esimiestyöhön ja saa perusvalmiudet projektin suunnitteluun ja johtamiseen.

Opiskelijan työmäärä

486 tuntia.

Sisältö

Juonteessa opiskelija perehtyy esimiestyöhön ja saa perusvalmiudet projektin suunnitteluun ja johtamiseen.

Opiskelumateriaali

Nimitetty opintokokonaisuudessa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Juonteessa käytetään monimuoto opetusta kurssikohtaisesti.

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Nimitetty opintokokonaisuudessa.


Takaisin