VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 3

Konetekniikan koulutus (KT 2019V)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.8.2019
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 3 (2021-2022)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
IXXP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT51
TLVP1300Henkilöstö ja johtaminen11
TLVP1301Esimiesosaaminenx5
TLVP1302Työ- ja sopimusoikeuden perusteetx3
TLVP1303Ympäristö- ja laatujärjestelmätx3
TLVP1400Viestintä12
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TLVP1500Tutkimusmenetelmät7
TLVP1501Tutkimustyön perusteetx2
TLVP1502Tilastomatematiikkax2
TLVP1504Tutkimustyön raportointix3
IKA0500Opiskelijaprojektit6
TLVP1305Projektityöx3
IKTA0503Tuotekehitysprojektix3
IKA0600Koneen suunnittelu ja tuotekehitys5
IKTA2506Koneenelimetx5
IKA0400Mekatroniikka10
IKA0608Koneautomaatio 2x5
IKA0405Robotiikkax5
 
IXXS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT30
IKTS1001Energiateollisuuden 3D-kone- ja laitesuunnittelun suuntautumisvaihtoehto15
IKTS5100Suunnittelu10
IKTS11013D-tuotesuunnittelu (NX)x5
IKTS1115Konstruktiotekniikka DFMAAx5
IKTS5300Automaatio5
IKTS5304PLC ja soluohjaimetx5
IKTS2001Energiateollisuuden kansainvälisen projektijohtamisen suuntautumisvaihtoehto15
IKTS6200Sustainable Energy Management10
IKTS4102Project Marketingx5
IKTS4109Cost Management in Energy Businessx5
IKTS6100Toiminnan kehittäminen5
IKTS6103Yrityksen strateginen suunnittelux5
 
IXXH0000HARJOITTELU30
 
IXXO0000OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö