VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 3 > Työ- ja sopimusoikeuden perusteet (TLVP1302)

Työ- ja sopimusoikeuden perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLVP1302
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Teirfolk-Naarmala, Marika
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3004LT2019V-3K3.1.2022 – 1.5.2022Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee työoikeuteen ja sopimusoikeuteen liittyvät lait ja niiden tavoitteet. Opiskelija osaa soveltaa lainsäädäntöä tärkeimpiin työelämän käytännön tilanteisiin ja sopimusten laadintaan.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan kokonaistyömäärä on 81 tuntia
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 15 tuntia
- mistä itsenäistä omatoimista opiskelua: 66 tuntia

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Sisältö

Opiskelija tuntee hyvin työlainsäädännön perusteet sekä hahmottaa työoikeuden merkityksen alati muuttuvassa työelämässä. Opiskelija hallitsee yleisen sopimusoikeuden perusasioiden, sopimuksen tekemisen, sopimusosapuolten oikeustoimikelpoisuuden, sopimusvapauden periaatteet ja sopimuspakon, sopimusosapuolten velvollisuudet ja sopimuksen velvoittavuuden sekä oikeustoimen pätemättömyyden.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen kansainvälisten yritysten palveluksessa sekä toisaalta kykenee toimimaan alueen viranomaisten- ja oikeuslaitosten palveluksessa oikeudellista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä joissa vaaditaa työ- ja sopimusoikeudellista osaamista.

Kansainvälisyys

Opiskelija hahmottaa kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön sekä EU-lainsäädännön merkityksen toimiessaan kansainvälisellä kentällä sopimusoikeudellisissa tai työoikeudellisissa asioissa.

Opiskelumateriaali

- Moodlen materiaalit
- Voimassa oleva lainsäädäntö
- Paanetoja Jaana: Työoikeus tutuksi (uusin saatavilla oleva painos)
- Saarnilehto Ari: Sopimusoikeuden perusteet (uusin saatavilla oleva painos)
- Timo Karttunen, Hanna Laasanen, Liisa Sippel, Tero Uitto, Marjo Valtonen: Juridiikan perusteet (2015) (soveltuvin osin)

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja itsenäinen työskentely.

Arviointikriteerit

5 Opiskelja hallitsee kiitettävästi keskeisen työlainsäädännön ja sopimusoikeuden perusteet sekä kykenee kiitettävästi soveltamaan opittua käytännön työelämässä.
3 Opiskelja hallitsee hyvin keskeisen työlainsäädännön ja sopimusoikeuden perusteet sekä kykenee soveltamaan opittua käytännön työelämässä.
1 Opiskelja hallitsee tyydyttävästi keskeisen työlainsäädännön ja sopimusoikeuden perusteet sekä kykenee tyydyttävästi soveltamaan opittua käytännön työelämässä.

Arviointimenetelmät

Tentti sekä kurssin aikana tehdyt harjoitukset.


Takaisin