VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 3 > Koneenelimet (IKTA2506)

Koneenelimet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTA2506
Tyyppi: Pakollinen
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003KT2019-3A, KT2019-3C3.8.2021 – 31.12.2021Jani LeppämäkiSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3004KT2019V-3A, KT2019V-3B1.1.2022 – 30.4.2022Petri SaariSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää koneenosien toimintaa, tuntee erilaisia rakennevaihtoehtoja ja käyttökohteita sekä osaa suorittaa tavallisimpien koneenelinten mitoituksia, laskentaa ja valintoja.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135h
- työjärjestyksessä 55h
- itsenäistä opiskelua 80h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Materiaalit, Statiikka ja lujuusoppi

Sisältö

Liitokset, staattisesti kuormitettujen hitsaus- ja ruuviliitosten sekä väsyttävästi kuormitetun laskennan perusteet. Muoto- ja kitkasulkeiset liitokset. Joustavat liitokset liittyen tärinään/värähtelyyyn, vaimentimien valinta. Laakerit, vierintä- ja liukulaakerin toiminta ja valintakriteerit. Muoto- ja kitkasulkeisten lenkkivaihteiden toiminta- ja valintaperusteet. Lineaariliikkeen komponentit. Vaihdemoottorin rakenne, toiminta ja valinta.

Opiskelumateriaali

Opettaja ilmoittaa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luentoja ja harjoituksia.

Arviointikriteerit

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Tentti ja jatkuva näyttö


Takaisin