VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Automaatio (IKTS5300)

Automaatio

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: IKTS5300
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen)
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Billing, Mika
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa teollisuustuotantoon liittyviä automatisointiprojekteja.

Sisältö

IKTS5303 Robotiikan etäohjelmointi ja simulointi
IKTS5304 PLC ja soluohjaimet
IKTS5305 Tuotantoteknologiat ja robotisoidut järjestelmät

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja laboraatioharjoittelu, sekä yritysprojekti.


Takaisin