VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 3 > Ympäristö- ja laatujärjestelmät (TLVP1303)

Ympäristö- ja laatujärjestelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLVP1303
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3004KT2019V-3A, KT2019V-3B25.10.2021 – 7.3.2022Minna UimonenSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3005LT2019V-3K1.9.2021 – 19.12.2021Tarja LaunonenSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yritysten ympäristö- ja laatujärjestelmien tavoitteet ja rakenteet osana yritysten prosessien ja toiminnan ohjausta.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan kokonaistyömäärä on 81 tuntia
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 30 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 51 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei tarvita

Sisältö

Ympäristö- ja laatujärjestelmät

Opiskelumateriaali

Opettajan erikseen nimeämä oppimateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luokkaopetus, harjoitukset, soveltuvin osin virtuaaliopetus.

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

* Osallistuminen opetukseen ja siihen liittyviin ryhmä- ja yksilöharjoituksiin
* Tentti


Takaisin