VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Koneen suunnittelu ja tuotekehitys (IKA0600)

Koneen suunnittelu ja tuotekehitys

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: IKA0600
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 20 op
Vastuuopettaja: Hantula, Juha
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee koneensuunnittelun perusteet ja osaa dokumentoida suunnitelmansa.

Sisältö

IKTA2502 Koneenpiirustus 5 op
IKTA2501 3D Modeling and Product Lifecycle Management 5 op
IKTA2503 Statiikka ja lujuusoppi 5 op
IKTA2506 Koneenelimet 5 op


Takaisin