VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Viestintä (TLVP1400)

Viestintä

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TLVP1400
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 12 op
Vastuuopettaja: Liedes, Pia
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi työelämän eri tilanteissa. Opiskelija ymmärtää kommunikointitaitojen tärkeyden työelämässä ja osaa viestiä uusia vietintämuotoja käyttäen.


Takaisin