VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 3 > Robotiikka (IKA0405)

Robotiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKA0405
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Billing, Mika
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003KT2020-2A, KT2020-2B, KT2020-2C, KT2020-2D1.1.2022 – 1.5.2022Sami ElomaaSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3005KT2019V-3A, KT2019V-3B1.1.2022 – 1.5.2022Mika BillingSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy teollisuusrobottien tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön ja ohjelmointiin.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 60 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 75 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IKA0404 Koneautomaatio

Sisältö

Teollisuusrobottien toteutustavat ja rakenteet; turvallisuus; käyttökohteet ja oheislaitteet; ohjelmointi.

Opiskelumateriaali

Suomen Robotiikkayhdistys. Robotiikka, Talentum.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luentoja ja laboratorioharjoituksia.

Arviointikriteerit

5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Tentti, laboratorioharjoitukset.


Takaisin