VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Suunnittelu (IKTS5100)

Suunnittelu

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: IKTS5100
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen)
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Hantula, Juha
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu käyttämään moderneja menetelmiä koneensuunnittelussa.

Sisältö

IKTS5101 Lujuusopin jatkokurssi 5 op
IKTS1115 Konstruktiotekniikka DFMAA 5 op
IKTS1121 Kehittyvä koneensuunnittelu 5 op


Takaisin