VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 3 > PLC ja soluohjaimet (IKTS5304)

PLC ja soluohjaimet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTS5304
Tyyppi: Pakollinen
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Rantasalo, Marko
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003KT2019-3A, KT2019-3C1.1.2022 – 1.5.2022Juho PölönenSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää aikaisemmin opittua PLC:n ohjelmointia perustasoa vaativimmissa automaatiosovelluksissa, tuntee väylien ja älykkäiden antureiden määrittelyyn ja käyttöön liittyvän terminologian ja parametroinnin, sekä tietää soluohjaimen merkityksen ja käyttömahdollisuudet mm. robotisoidussa automaatiosolussa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 h, mistä
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua 60 h
- itsenäistä opiskelua 75 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Koneautomaatio 2 -kurssi suoritettu.

Sisältö

Syventävä PLC:n käyttö, väylätekniikat, älykkäät anturit, ethernet-väylä topologia- ja protokollatasolla ja sen käyttö automaatiojärjestelmissä, soluohjaimet.

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama opintomateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laboratorioharjoitukset ja mahdollisen projektin toteutus.

Arviointikriteerit

5: osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Mahdollisen projektin tulokset ja loppuraportti. Kirjallinen koe.


Takaisin