VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 3 > Koneautomaatio 2 (IKA0608)

Koneautomaatio 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKA0608
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Rantasalo, Marko
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003KT2020-2A, KT2020-2B, KT2020-2C, KT2020-2D1.1.2022 – 30.4.2022Marko RantasaloSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3005KT2019V-3A, KT2019V-3B1.8.2021 – 31.12.2021Marko RantasaloSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee perusteet automaation eri osa-alueista kuten ohjaustekniikat, toimilaitteet ja anturit. Opintojakso toimii perustietona aihetta syventäville erillisille opintojaksoille. Opiskelija ymmärtää myös englanninkielisiä teknisiä dokumentteja.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 70 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 65 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IKTA2801 Mechanical Automation 1

Sisältö

Koneautomaatiossa käytetyt mekanismit liikkeiden aikaansaamiseksi. Digitaaliset ja analogiset signaalit, lukujärjestelmät ja A/D-muunnos. Anturit, mekaaniset ja puolijohdekytkimet sekä jatkuvan tilan yleisimmät anturit, signaalit ja valinta. Kiinteästi langoitetut ohjaukset komponentteineen, loogiset ehdot, ohjelmoitavan logiikan perusteet. Koneautomaation turvallisuusvaatimukset.
Opintojakso toteutetaan osittain englannin kielellä, koska laitteiden ohjekirjat ja tekniset tiedot ovat usein vain englanniksi.

Opiskelumateriaali

- Automaatiojärjestelmien logiikat ja ohjausjärjestelmät WSOY ISBN 978-951-0-32423-3
- Siemens LOGO! -käyttäjän opas
- Muu erikseen jaettava materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- Luennot
- Ryhmissä tapahtuvat ohjelmointiharjoitukset eri sovelluksiin laboratorion laitteilla.

Arviointikriteerit

5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Opintojakson arviointiin vaikuttavat osallistuminen harjoituksiin ja projektiin, sekä tentti. Arviointiasteikko (1-5).
Hyväksytysti suoritetut laboraatiot ovat arvosanan edellytyksenä.


Takaisin