VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 2 > Digitaalinen valmistus (DM) (IKTA2705)

Digitaalinen valmistus (DM)

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTA2705
Tyyppi: Pakollinen
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020-2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Lindberg, Pertti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001KT2019-2, KT2019-2A24.8.2020 – 31.3.2021Juho Pölönen, Pertti Lindberg, Riitta NiemeläSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3002KT2019-2, KT2019-2B1.9.2020 – 31.3.2021Juho Pölönen, Pertti LindbergSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3003KT2019V-2, KT2019V-2A, KT2019V-2B24.8.2020 – 31.3.2021Pertti LindbergSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa digitaalisen valmistusjärjestelmän ydinperiaatteen, jossa 3D suunnittelu- ja simulointiohjelmistot mahdollistavat rinnakkaiset tuotesuunnittelu- ja tuotantoprosessien hallinnan ja toteutuksen siirtymisen virtuaalimaailmasta todellisuuteen. Opiskelija perehtyy valmistettavien osien mittaamisen teoriaan.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 60 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 75 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IKTA2501 3D-modeling and Product Lifecycle Management.

Sisältö

Tuotantoprosessin simulointi projektinhallintaohjelmistolla. Tuotteen valmistuksen ohjelmointi ja simulointi 3D-CAM ohjelmalla. Tuotteiden konepajatekniset mittausmenetelmät ja järjestelmän laaduntuottokyvyn arviointi.

Opiskelumateriaali

Opetusmoniste.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luentoja ja ohjelmointiharjoituksia.

Arviointikriteerit

5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Koe. Harjoitustyöt.


Takaisin