VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 2 > Työelämän englanti II (TLVP1404)

Työelämän englanti II

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLVP1404
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020-2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Kiikkala, Sanna-Liisa
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001LT2019V-2K4.1.2021 – 2.5.2021Camilla HaraldSuomi17.8.2020 – 10.1.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tärkeimmät liikeviestinnän periaatteet. Opiskelija saa valmiudet viestiä ja puhelimessa ja (virtuaali)kokouksissa ja neuvotteluissa. Opiskelija osaa laatia hakemuskirjeen ja ansioluettelon. Opiskelija kehittää ammatillisen englannin kielen kirjoitustaitoaan ja luetunymmärtämistaitoaan.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81 h..
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Työelämän englanti 1.

Sisältö

Liikeviestintä, puhelintilanteet, (virtuaali)kokoukset ja neuvottelut
Työn hakeminen ja ansioluettelo
Työelämän erilaiset dokumentit
Ammattialan tekstit ja kommunikointitilanteet

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama verkkomateriaali ja opiskelijan itse opettajan ohjeiden mukaan hakema materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Monimuoto-opetus: itsenäinen opiskelu verkossa, erityyppiset verkko-opetuksen metodit, suulliset ja itsenäisesti suoritetut kirjalliset harjoitukset ja tehtävät verkossa.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija kommunikoi miltei virheettömästi sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän ymmärtää vaivatta alan tekstejä ja omaa laajan oman alan sanaston
Arvosana 3: Opiskelija tuntee alan keskeisen sanaston ja ymmärtää alan tekstejä. Hän pystyy osallistumaan alaan liittyvään keskusteluun ja pitämään esitelmän, joskin satunnaisia virheitä esiintyy.
Arvosana 1: Opiskelija tuntee alan perussanaston ja ymmärtää pääkohdat alan teksteistä. Hän pysyy mukana työhön ja alaan liittyvissä keskusteluissa ja pystyy pitämään esitelmän paperista lukien.

Arviointimenetelmät

Jatkuva arviointi ja tentti.


Takaisin