VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys (TLVP1200)

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TLVP1200
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Mannila, Margit
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan yrittäjyysjuonteen opinnot opiskelija ymmärtää yrittäjämäisen toiminnan ja yrittäjyyden keskeisiä sisältöjä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Lisäksi hän osaa laatia toimintaansa aloittelevan yrityksen liiketoimintasuunnitelman sekä ymmärtää joitakin keskeisiä liiketoimintaan liittyviä riskejä.

Sisältö

Kustannuslaskennan perusteet, Yrittäjyys ja liiketoiminta ja Tilaus- ja toimitusketjun hallinta

Opiskelumateriaali

W. Chan & Mauborgne, Renee (2010). Sinisen meren strategia. Talentum, Helsinki.

Laukkanen, Mauri (toim.) (2007). Kasvuyritys. Talentum, Helsinki.

Pyykkö, Manne (2011). Minustako yrittäjä? WSOYpro, Helsinki.


Takaisin