VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 2 > Työelämän englanti I (TLVP1403)

Työelämän englanti I

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLVP1403
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020-2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Kiikkala, Sanna-Liisa
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001KT2019V-2, KT2019V-2A, KT2019V-2B4.1.2021 – 23.5.2021Sanna-Liisa KiikkalaEnglanti17.8.2020 – 10.1.2021
3002LT2020V-1T24.8.2020 – 20.12.2020Camilla HaraldSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3003ST2020V-1, ST2020V-1A, ST2020V-1B, TT2020V-1A4.1.2021 – 26.3.2021Sanna-Liisa KiikkalaEnglanti17.8.2020 – 10.1.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa esitellä itsensä, oman alan yrityksen sekä tuotteen. Opiskelija osaa kirjoittaa asianmukaisia työelämän sähköposti-viestejä.
Opiskelija osaa lukea oman alansa ammattitekstejä ja ymmärtää niistä keskeisen sisällön. Opiskelija ymmärtää puhuttua englannin kieltä ja puhuu ammattialan englantia niin että selviytyy työelämän suullisissa tilanteissa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Toisen asteen englannin oppimäärä, taitotaso B1

Sisältö

Yhtiön esittely, tuotteen esittely, ammattialan tekstit, sähköpostiviestit.

Aluevaikuttavuus

Kyky työskennellä englannin kielellä paikallisesti.

Kansainvälisyys

Kyky työskennellä kansainvälisesti englannin kielellä.

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama materiaali ja opiskelijan itse opettajan ohjeiden mukaan etsimä materiaalia.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Monimuoto-opetus: itsenäinen opiskelu verkossa, erityypiset verkko-opetuksen metodit,suulliset ja itsenäisesti suoritetut kirjalliset harjoitukset ja tehtävät verkossa.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija kommunikoi miltei virheettömästi sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän ymmärtää vaivatta alan tekstejä ja omaa laajan oman alan sanaston
Arvosana 3: Opiskelija tuntee alan keskeisen sanaston ja ymmärtää alan tekstejä. Hän pystyy osallistumaan alaan liittyvään keskusteluun ja pitämään esitelmän, joskin satunnaisia virheitä esiintyy.
Arvosana 1: Opiskelija tuntee alan perussanaston ja ymmärtää pääkohdat alan teksteistä. Hän pysyy mukana työhön ja alaan liittyvissä keskusteluissa ja pystyy pitämään esitelmän paperista lukien.

Arviointimenetelmät

Jatkuva arviointi (tehtävät), tentti.


Takaisin