VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 1 > Tietokone opiskeluvälineenä (TLVP1102)

Tietokone opiskeluvälineenä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLVP1102
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Wahlman, Erik
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
20T-LT-1V2.9.2019 – 22.12.2019Erik WahlmanSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
21I-KT-1V2.9.2019 – 20.12.2019Erik WahlmanSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa opinnoissaan hyödyntää ammattikorkeakoulun TVT-ympäristöä ja sen palveluita ja hallitsee tieto-ja viestintätekniikan perustaidot menestyksellistä opiskelua varten.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 15 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 66 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

VAMKin TVT-ympäristö: mm. ohjeet ja säännöt, opetuksen järjestelmät, sähköposti ja pilvipalvelut, tallennus- ja verkkoasemat, etäkäyttö ja tiedonsiirto, ohjelmistot ja palvelimet. TVT perustaidot, tietoturva ja tiedonhaku.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen yritysten tarpeet ja opetellaan taitoja jotka ovat hyödyllisiä myös kansainvälisessa liiketoiminnassa.

Opiskelumateriaali

ATK-aapinen.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Arviointikriteerit

5 - Opiskelija osaa tehokkaasti ja monipuolisesti hyödyntää koulun tietojärjestelmiä opinnoissa ja itsenäisesti ratkaista niihin liittyvät ongelmatilanteet.
3 - Opiskelija osaa hyvin hyödyntää koulun tietojärjestelmiä opinnoissa.
1 - Opiskelija tuntee koulun tietojärjestelmät ja osaa käyttää niistä tärkeimmät.

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitukset.


Takaisin