VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 1 > Differentiaalilaskenta (IRTP0204)

Differentiaalilaskenta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IRTP0204
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Rintala, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
14I-KT-1V2.3.2020 – 16.5.2020Jussi OjanenSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa seuraavat käsitteet ja osaa soveltaa niitä: funktion raja-arvo, jatkuvuus, 1.kertaluvun ja korkeamman kertaluvun derivaatat ja alkeisfunktioiden derivointi. Opiskelija tuntee derivaatan merkityksen tangentin kulmakertoimena ja suureen muuttumisnopeuden ilmaisijana, hän osaa muodostaa funktion differentiaalin ja osaa sen käytön virheen arvioinnissa, kykenee derivoimaan tulon ja osamäärän sekä yhdistetyn funktion, tuntee ääriarvon käsitteen ja osaa soveltaa sitä. Opiskelija osaa ratkaista yhtälön numeerisesti Newtonin menetelmällä.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 54h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 20h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra.

Sisältö

Raja-arvo ja derivaatta, perusfunktioiden derivoiminen, yhdistetty funktio, funktioiden tutkiminen. Osittaisderivaatat, kokonaisdifferentiaali, yhden muuttujan funktioiden ääriarvot. Rakennustekniikkaan liittyviä sovelluksia.

Opiskelumateriaali

P. Lehtola, A. Rantakaulio: Tekninen matematiikka 2, Tammertekniikka

Opettajan laatima materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Oppimisen perustan muodostavat oppitunnit, joilla käsitellään teoriaosa ja esimerkkejä. Pelkkä oppituntien seuraaminen ja sisällön painaminen mieleen eivät riitä. Opintojaksolla käsiteltävien asioiden omaksuminen onnistuu parhaiten suorittamalla itsenäisesti kotitehtäviä, jotka ratkaistaan ja selitetään oppitunneilla. Opintojakson aikana saattaa olla tietokoneluokassa tehtäviä tietokoneharjoitustöitä.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti, kotitehtävät ja ohjatut laskuharjoitukset. Laskuharjoitustilaisuuksissa edellytetään aktiivista läsnäoloa fysiikan laboraatioiden tapaan. Kotitehtävistä pitää olla vähintään 25% suoritettuna.


Takaisin