VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 1 > Ammattikorkeakouluopinnot (TLVP1101)

Ammattikorkeakouluopinnot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLVP1101
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Ylinen, Kalevi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
17T-LT-1V2.9.2019 – 22.12.2019Pia LiedesSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
18I-KT-1V2.9.2019 – 25.10.2019Mika BillingSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun toimintoihin, oppimisympäristöön ja -yhteisöön sekä oman alan ammattikuvaan. Opiskelija sisäistää koulutusohjelmansa rakenteen, tutkintonsa suoritusvaatimukset ja laatii oman opintosuunnitelmansa. Opiskelija oppii käyttämään tiedonhaku- ja informaatiopalveluja. Opiskelija sitoutuu opintoihinsa, ottaa vastuun oppimisestaan ja suunnittelemaan opintojaan työelämään suuntautuen.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 54 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta 20 h. Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

Ammattikorkeakoulun opiskeluympäristö ja tukitoiminnot (Winha, opinto-ohjaus, opintotuki, AHOT-menettely, palautejärjestelmät) kansainväliset asiat, verkko-opinnot, kirjastopalvelut ja tiedonhakujärjestelmät sekä opiskelijayhdistystoiminta. Oma koulutusohjelma (myös suuntaavat opinnot) ja erilaiset opiskelumenetelmät, alan ammattikuva.

Opiskelumateriaali

Portal-sivut

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja ohjauskeskustelut

Arviointikriteerit

Opiskelijalla on kokonaiskuva oma koulutusohjelmastaan, opiskelu- sekä tiedonhakumenetelmistä. Suoritettu/hylätty.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävä, tulohaastattelu ja kehityskeskustelu.


Takaisin