VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 1 > Tekniikan kemia (IEYX0601)

Tekniikan kemia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX0601
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Sten, Pekka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
9I-KT-1V7.1.2020 – 16.5.2020Pekka StenSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Osaamistavoitteet

Lähes kaikki insinöörit tarvitsevat kemian perustietoja työuransa aikana. Esimerkiksi useimmat materiaalivalinnat ja korroosionesto perustuvat kemian ymmärtämiseen, samoin polttoaineiden valmistus ja käyttö. Esimiehenä toimiva insinööri on vastuussa myös työturvallisuudesta kemiallisine riskeineen.

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää jaksollisen järjestelmän, tuntee aineiden luokittelua sekä kemian peruskäsitteitä. Opiskelija tuntee kemiallisiin reaktioihin ja ilmiöihin liittyvät mekanismit, sekä kykenee ratkaisemaan kurssin aihealueisiin liittyviä tehtäviä.

Opiskelija tiedostaa kemian merkityksen ympäristökysymyksissä ja pystyy kriittisesti seuraamaan esimerkiksi ilmastonmuutokseen, biopolttoaineisiin ja vesistöjen tilaan liittyvää ajankohtaista keskustelua.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 108 h, mistä työjärjestykseen merkittyä opiskelua 56 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Johdatus tekniikan matematiikkaan suoritetaan samanaikaisesti

Sisältö

Aineen rakenne, olomuodot, ainemäärän käsite, kemiallinen reaktio, liuos- ja sähkökemian peruskäsitteet. Arkipäivän ilmiöihin ja ympäristöön liittyviä kemian sovellutuksia.

Opiskelumateriaali

Hänninen, Karppinen, Leskelä, Pohjakallio: Tekniikan kemia, Edita 2017
tai Lehtonen ja Lehtonen: Teknisten alojen kemia, WSOY 2008.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Oppitunnit ja niillä esitetyt demonstraatiot sekä kotitehtävien itsenäinen pohdiskelu ja ratkaiseminen oppitunneilla esitettyjen esimerkkien ja muun oppimateriaalin avulla.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti


Takaisin