VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 1 > Yrittäjyys ja liiketoiminta (TLVP1202)

Yrittäjyys ja liiketoiminta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLVP1202
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mannila, Margit
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
14T-LT-1V6.1.2020 – 24.5.2020Margit MannilaSuomi16.12.2019 – 14.1.2020
15I-KT-1V7.1.2020 – 16.5.2020Lotta SaarikoskiSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Osaamistavoitteet

• ymmärtää yrittäjyysprosessin ja siihen liittyvät peruskäsitteet
• pystyy osallistumaan yrittäjyydestä käytävään keskusteluun
• osaa pohtia omaa mahdollista ulkoista tai sisäistä yrittäjyyttään
• osaa laatia liiketoimintasuunnitelman alkuvaiheessa olevalle yritykselle ja perustaa yrityksen
• ymmärtää yrityksen eri toimintojen välisen vuorovaikutuksen ja osaa arvioida toimintojen tehokkuutta erilaisilla mittareilla
• kykenee ohjaamaan toimintaprosessia siten, että liiketoiminta saadaan kannattavaksi

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h


Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Sisältö

Yrittäjyyden peruskäsitteet, mahdollisuudet ja vaatimukset
ulkoinen ja sisäinen yrittäjyys, yrittäjyysprosessi, oma yrittäjyysasenne, ympäristön vaikutus yrittäjyyteen, liiketoimintasuunnitelma, yrityksen toimintaprosessit, rahoituksen perusteet, tilinpäätöksen muodostuminen kirjanpidon tiedoista, taloudellisen tilan arviointi, kannattavuuden, laadun ja tuottavuuden välinen yhteys

Opiskelumateriaali

Kim, C. & Mauborgne, R.2006. Sinisen meren strategia. Talentum, Helsinki.

Lisäksi opettajan jakama muu materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opetus, pienryhmätyöskentely eri ryhmätyömenetelmillä, keskustelu, esitykset, harjoitustyöt henkilökohtainen tehtävä.

Arviointikriteerit

1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä

Arviointimenetelmät

Kirjallinen koe/oppimispäiväkirja 50%, harjoitustyöt 50%


Takaisin