VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 4 > Kehittyvä koneensuunnittelu (IKTS1121)

Kehittyvä koneensuunnittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTS1121
Tyyppi: Pakollinen
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Hantula, Juha
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää ajanmukaisia suunnittelumenetelmiä. Hän tunnistaa eri valmistus- ja kokoonpanomenetelmien vaatimukset tuotteiden ja komponenttien suunnittelussa. Hän ymmärtää komponenttien optimoinnin perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h, josta
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 70 h
- itsenäistä opiskelua: 65 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

DFM: Valmistuksen ottaminen huomioon suunnittelussa: ohutlevyt, koneistus- ja valukappaleet, lisäävä valmistus.
DFMA(A): Kokoonpanon ja automatiikan asettamat vaatimukset tuotteen suunnittelussa. Komponenttien optimointimenetelmät ja niiden käyttö.
DFAM: Komponenttien suunnittelu ja optimointi lisäävää valmistusta varten.

Opiskelumateriaali

Luennoitsijan jakama materiaali Portalissa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, harjoitukset, harjoitustyöt.

Arviointikriteerit

5: Opiskelija osaa oma-aloitteisesti soveltaa asiaa ja kehittää uusia ratkaisumalleja
3: Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa opintojakson asioita
1: Opiskelija osaa jonkin verran käyttää opintojaksolla oppimaansa

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi, tentti ja harjoitustyö.


Takaisin