VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Opiskeluvalmiudet (TLVP1100)

Opiskeluvalmiudet

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TLVP1100
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Liedes, Pia
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun toimintoihin, nykyaikaiseen oppimisympäristöön sekä oman alan ammattikuvaan. Opiskelija sisäistää koulutusohjelman rakenteen, tutkinnon suoritusvaatimukset ja hallitsee tiedonhaun ja raportoinnin.


Takaisin