VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 1 > Työelämän ruotsi (TLVP1402)

Työelämän ruotsi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLVP1402
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Savolainen, Katariina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
15T-LT-1V6.1.2020 – 24.5.2020Sari IsokangasSuomi16.12.2019 – 14.1.2020
16I-KT-1V2.9.2019 – 20.12.2019Katariina SavolainenSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
17I-ST-2V2.9.2019 – 20.12.2019Sari IsokangasSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa kieliasetuksen (6.6.2003/424) mukaisen omalla alalla tarvittavan toisen kotimaisen kielen taidon. Opiskelija perehtyy työelämän ruotsin kieleen ja liikekielen käsitteisiin ja sanastoon. Hän näkee kaksikielisyyden voimavarana ja haluaa kehittää ruotsin kielen taitoaan.
Opiskelija pystyy lukemaan alansa ammatillisia tekstejä. Opiskelija pystyy kommunikoimaan suullisesti työelämän eri tilanteissa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 108 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta XX h ja itsenäistä työskentelyä XX h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Toisen asteen ruotsin opinnot

Sisältö

Yhtiön esittely ja tuotteen esittely
Liikeviestintä, työhakemus ja ansioluettelo
Ammattialan tekstit
Työelämän suulliset kommunikointitilanteet

Aluevaikuttavuus

Opiskelija perehtyy paikallisiin yrityksiin ruotsin kielellä.

Kansainvälisyys

Opiskelija perehtyy Pohjoismaiden yrityselämään ja yrityskulttuureihin ruotsin kielellä.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Monimuoto-opiskelu: itsenäinen opiskelu Moodlessa, erityyppiset verkko-opetuksen metodit, suulliset ja itsenäisesti suoritetut kirjalliset harjoitukset.

Arviointikriteerit

Arvosana 5
Opiskelija selviytyy hyvin erilaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa ja hallitsee rakenteet hyvin ja käyttää niitä monipuolisesti. Opiskelija käyttää laajasti alan sanastoa ja ilmaisuja. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.
Arvosana 3
Opiskelija selviytyy kohtalaisesti tavallisimmista ennakoitavista työelämän kielenkäyttötilanteista ja käyttää rakenteita ja fraaseja viestinnässään, joskin virheitäkin esiintyy. Opiskelija osaa käyttää kurssin aikana opittua sanastoa.
Arvosana 1
Opiskelija pystyy osallistumaan tavallisimpiin ennakoitaviin työelämän kielenkäyttötilanteisiin ja käyttää yksinkertaisia rakenteita ja yksittäisiä sanoja viestinnässään. Opiskelija osaa jonkin verran kurssin aikana opiskeltua sanastoa. Asenne kielen oppimiseen on myönteinen.

Arviointimenetelmät

Suullinen ja kirjallinen tentti, jatkuva näyttö sekä arvioitavat verkkotehtävät.

Lisätietoja

Tutkintotodistukseen tulee valtionhallinnon kielitutkinnon arvosana tyydyttävä (1-3) tai hyvä (4-5) erikseen suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta. Liiketalous: Tällä opintojaksolla suoritetaan valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen kielitaidon arvosana ja Liike-elämän ruotsi opintojaksolla valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallisen kielitaidon arvosana / Tekniikka ja Liikenne: tällä opintojaksolla suoritetaan valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon arvosana.


Takaisin