VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 4 > Modulaarinen laiterakennus (IKTS5104)

Modulaarinen laiterakennus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTS5104
Tyyppi: Pakollinen
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3007KT2019V-4, KT2019V-4A26.8.2022 – 28.12.2022Osku HirvonenSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3008KT2019-4, KT2019-4A, KT2019-4B31.8.2022 – 30.12.2022Osku HirvonenSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet. Opiskelija osaa erityisesti valita komponentteja eri toimittajilta. Hän oppii aikataulun ja resurssien hallinnan merkityksen projektin toteutuksessa sekä dokumentaation merkityksen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h, mistä
- ohjattua opiskelua 60 h
- itsenäistä opiskelua 75 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IKTA2501 3D-modeling and Product Lifecycle Management.
IKTA0405 Robotiikka.
IKTA2705 Digitaalinen valmistus (DM).

Sisältö

Muutaman hengen ryhmät ideoivat ja suunnittelevat uuden tuoteyksikön. Vaihtoehtoisesti olemassa oleva laite modernisoidaan. Pääpaino on eri valmistajien valmiskomponettien valinnassa.

Opiskelumateriaali

Opetusmoniste.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjelmointityöt. Osien valmistus/kokoonpano.

Arviointikriteerit

5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Projekti, joka arvioidaan tulosten mukaan.


Takaisin