VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 1 > Konealan työturvallisuus (IKTA0106)

Konealan työturvallisuus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTA0106
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Uimonen, Minna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
16I-KT-1N2.9.2019 – 20.12.2019Minna Uimonen, Sami Elomaa, Taina Huusko19.8.2019 – 9.9.2019
17I-KT-1V2.9.2019 – 20.12.2019Minna Uimonen, Taina Huusko19.8.2019 – 9.9.2019

Osaamistavoitteet

Osio 1. Opiskelija tiedostaa työturvallisuuden ja -suojelun merkityksen erityisesti konealalla ja tuntee eettiset toimintatavat, joilla työpaikan turvallisuutta ylläpidetään ja kehitetään.

Osio 2. Työturvallisuuskortin suoritus.

Osio 3. Hätäensiapukortin suoritus.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 54 h, mistä
- ohjattua opiskelua 38 h
- itsenäistä opiskelua 16 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei esitietoja

Sisältö

Työturvallisuuden keskeiset säädökset. Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla Työstä aiheutuvien sairauksien ja vaarojen selvittäminen, arviointi ja vähentäminen. Työpaikan työnteon yleisohjeet ja etiikka sekä keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta sekä varautuminen onnettomuustilanteisiin sekä hätäensiaputoimenpiteet.

Opiskelumateriaali

· Eila Riikonen ym, Työsuojelun perusteet, Työterveyslaitos, 2003
· Työturvallisuuskortti kurssiaineisto, Työturvallisuuskeskus 2010
· Hätäensiapukorttimateriaali SPR
· Työturvallisuuslaki N:o 738/2002. http://www.finlex.fi

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luentoja ja harjoituksia.

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty

Arviointimenetelmät

Tentti kustakin osiosta erikseen.


Takaisin