VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 1 > Kiertotalous (IEYX1005)

Kiertotalous

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX1005
Tyyppi: Pakollinen
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Rantasalo, Marko
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
2I-KT-1V21.10.2019 – 20.12.2019Riitta NiemeläSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kiertotalouden periaatteet ja sen tärkeyden osana kestävää kehitystä.

Sisältö

Syyt kiertotalouden kehittämistarpeeseen ja mahdolliset keinot sen taloudellisesti kestävään toteuttamiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, mahdollinen excursio, ryhmätyöt

Arviointimenetelmät

Kirjallinen koe, harjoitustyön arvionti


Takaisin