VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 1 > Sähkö ja magnetismi (IRTP0214)

Sähkö ja magnetismi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IRTP0214
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Toimela, Tuomo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
8I-KT-1V2.3.2020 – 16.5.2020Tuomo ToimelaSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa sähköön ja magnetismiin liittyvät suureet ja niiden yksiköt. Opiskelija ymmärtää sähkömagneettisia ilmiöitä ja hallitsee tavallisimpien sähköteknisten komponenttien käyttäytymisen. Oppilas tuntee sähkömagneettisten ilmiöiden sovellutuksia. Oppilas osaa laskea sähköstatiikkaan sekä tasa- ja vaihtosähköön liittyviä tehtäviä.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 54 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Mekaniikka.

Sisältö

Coulombin laki, sähkökenttä, potentiaali, sähkölujuus, kapasitanssi, sähkövirta, tasavirran suureet ja komponentit, Ohmin laki, Kirchhoffin lait, virtajohdin magneettikentässä, magneettivuo, induktio, induktanssi, vaihtovirran peruskäsitteet, RLC-piiri.

Opiskelumateriaali

Pentti Inkinen, Reijo Manninen, Jukka Tuohi: "Momentti 2, Insinöörifysiikka", Otava.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu oppitunneilla, joilla käsitellään aihepiirin fysikaalisia teorioita, laskuesimerkkejä ja sovelluksia. Lisäksi opiskelijat ratkaisevat laskuharjoitustehtäviä itsenäisesti kotitehtävien muodossa.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana määräytyy tentin ja laskuharjoitusaktiivisuuden perusteella. Opiskelijan tulee ratkaista vähintään 25 % annetuista kotitehtävistä.


Takaisin