VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 1 > Tiedottava viestintä (TLVP1401)

Tiedottava viestintä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLVP1401
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Liedes, Pia
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
14T-LT-1V6.1.2020 – 24.5.2020Pia LiedesSuomi16.12.2019 – 14.1.2020
15I-KT-1V2.3.2020 – 16.5.2020Henrik NiemeläSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy tuottamaan sisällöltään, muodoltaan ja kieleltään tarkoituksenmukaisia työelämän asiakirjoja. Opiskelija tuntee raportoinnin periaatteet. Opiskelija ymmärtää tavoitteellisen viestinnän merkityksen työelämässä sekä tiimityöskentelyn dynamiikkaa ja osaa toimia tiimin jäsenenä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 54 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta 20 h ja itsenäistä työskentelyä 34 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei vaadita

Sisältö

Työelämän asiakirjat ja niiden asemointi ja tyyli sekä tarkoituksen mukainen kielenkäyttö. Liikeviestintä, raportit, tiedotteet. Tiimi- ja ryhmätyöskentelyn periaatteet. Oikeakielisyys ja kielenhuolto.

Aluevaikuttavuus

Kehitetään viestintätaitoja ottaen huomioon alueen liike-elämä.

Kansainvälisyys

Viestinnän kulttuurinen näkökulma.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Monimuoto-opetus: itsenäinen opiskelu verkossa, erityyppiset verkko-opetuksen metodit, kirjalliset tehtävät ja harjoitukset verkossa.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa viestii itsenäisesti ja tavoitteellisesti virheittä oman alansa työelämän vaihtuvissa tilanteissa.

Arvosana 3: Opiskelija osaa viestiä tavoitteellisesti mallin mukaan melko virheittä oman alansa työelämän vaihtuvissa tilanteissa.

Arvosana 1: Opiskelija osaa viestiä tavoitteellisesti mallin mukaan oman alansa tavoitteellista työelämän vaihtuvissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät

Jatkuva arviointi ja/tai tentti


Takaisin