VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 4 > Tuotantoteknologiat ja robotisoidut järjestelmät (IKTS5305)

Tuotantoteknologiat ja robotisoidut järjestelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTS5305
Tyyppi: Pakollinen
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Billing, Mika
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3007KT2019V-4, KT2019V-4A26.8.2022 – 31.12.2022Sami ElomaaSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3008KT2019-4, KT2019-4A, KT2019-4B29.8.2022 – 31.12.2022Mika BillingSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa perustiedot uusien tuotantoteknologioiden ja modernin robotiikan yhteenliittämisestä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa teollisuustuotantoon liittyviä robotisointiprojekteja. Aiheena voi olla robottisolun suunnittelu, simulointi ja etäohjaus, tarttujien suunnittelu jne. Lähtökohtana on soveltaa jo omaksuttua tietoa ja etsiä sovelluskohteen vaatimaa uutta tietoa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 60h
- mistä itsenäistä opiskelua: 70 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Opintojakso toteutetaan suunnitteluprojektina, joka tehdään ryhmätyönä. Suunnittelun yksityiskohtia ovat mekaaniset rakenteet, komponentit, toimilaitteet, turvallisuus, anturointi ja ohjaustekniikka. Suunnittelussa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon valmistajien komponenttikirjastoja ja simulointiohjelmistoja. Lopputuloksena esitetään raportti missä työ kuvataan vaihe vaiheelta saavutettuine tuloksineen.

Opiskelumateriaali

Projektiin soveltuva materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu projektityöskentely.

Arviointikriteerit

5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Arvosana muodostuu jatkuvasta näytöstä, loppuraportista ja projektin tuloksista.


Takaisin