VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 1 > Materiaalit (IKTA2704)

Materiaalit

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTA2704
Tyyppi: Pakollinen
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3I-KT-1N7.1.2020 – 24.4.2020Osku HirvonenSuomi16.12.2019 – 14.1.2020
4I-KT-1V7.1.2020 – 16.5.2020Osku HirvonenSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan koneenrakennuksessa käytettävät tavanomaisimmat materiaalit ja niiden ominaisuudet sekä
pystyy valitsemaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisen materiaalin suunniteltavaan kohteeseen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135h
- työjärjestyksessä 55h
- itsenäistä opiskelua 80h

Sisältö

Teräkset, valuraudat, muut metalliset rakenneaineet, kumit, muovit ja keraamit ja komposiitit.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja laboraatiot

Arviointikriteerit

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Tentti ja laboraatiot


Takaisin