VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 1 > Koneenpiirustus (IKTA2502)

Koneenpiirustus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTA2502
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
5I-KT-1N2.9.2019 – 20.12.2019Jani Leppämäki, Sami ElomaaSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
6I-KT-1V7.1.2020 – 16.5.2020Osku HirvonenSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii teknisen piirtämisen ja piirustusten merkityksen. Hän ymmärtää teknisiä piirustuksia ja kaavioesityksiä sekä harjaantuu piirtämään ja mitoittamaan tavanomaisia piirustuksia huomioiden valmistustekniikan vaatimukset. Opiskelija hahmottaa 3D mallinnuksen periaatteet.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 133h, josta lähiopetusta on 55 h ja itsenäistä työskentelyä 78 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Sisältö

Teknillisen piirustuksen yleiset perusteet ja merkitys, kappaleen kuvaaminen, mitoitus, toleranssit ja pintamerkit, kokoonpanot, kaaviopiirtäminen ja hitsauspiirustukset. Piirustusten tekeminen 3D mallista. 3D mallinnuksessa hahmotelmien ja peruspiirteiden luonti.

Opiskelumateriaali

A.Pere. Koneenpiirustus ammattikorkeakouluja varten.
Verkkomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti juonteeseen kuuluvaa ajoneuvoprojektia.

Arviointikriteerit

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Harjoitukset, harjoitustyö ja tentti


Takaisin