VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H

Hoitotyö (S-SH 2008H)

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Selite: "Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto"
Alku: 25.8.2008
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
SHP0000PERUSOPINNOT103
SHP0000Yleiset perusopinnot22
SHP0100Perehdyttävät perusopinnot2
SHP0101Opinnot ja tiedonhankinta2
SHP0200Kielet ja viestintä12
SHP0201Tiedottava viestintä2
SHP0202Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen3
SHP0205Hoitotyön englanti3
SHP0207Hoitotyön ruotsi
SHP0207AHoitotyön ruotsi I2
SHP0207BHoitotyön ruotsi II2
SHP0300Käyttäytymis ja yhteiskunnalliset opinnot8
SHP0302Ihminen ja yhteiskunta
SHP0301AIhminen ja yhteiskunta I2
SHP0302CIhminen ja yhteiskunta II2
SHP0302DIhminen ja yhteiskunta III1
SHP0303Hoivayrittäjyys3
SHA0000Ammatilliset perusopinnot81
SHA0100Etiikka ja hoitotieteen perusteet11
SHA0101Hoitotyön filosofia ja etiikka2
SHA0102Hoitotieteen perusteet
SHA0102AHoitotieteen perusteet I2
SHA0102BHoitotieteen perusteet II2
SHA0104Tutkimustoiminnan perusteet
SHA0104ATutkimustoiminnan perusteet I2
SHA0103BTutkimustoiminnan perusteet II3
SHA0200Kliininen hoitotyö I25
SHA0201Hoitotyön auttamismenetelmät8
SHA0202Ensiapu ja poikkeusolot2
SHA0203Matemaattiset menetelmät ja lääkehoito
SHA0203AMatemaattiset menetelmät ja lääkelaskujen perusteet1
SHA0203BLääkehoito ja lääkelaskut I2
SHA0203CLääkehoito ja lääkelaskut II1
SHA0203DFarmakologia1
SHA0204Tietotekniikka hoitotyössä3
SHA0205Monikulttuurisuus ja kansainvälinen toiminta2
SHA0206Luonnontieteelliset ja lääketieteelliset opinnot I
SHA0206AAnatomia ja fysiologia I2
SHA0206BAnatomia ja fysiologia II2
SHA0206CPatologia1
SHA0300Kliininen hoitotyö II30
SHA0301Vanhusten hoitotyön perusteet4
SHA0302Aikuisen hoitotyön perusteet
SHA0302AAikuisen hoitotyön perusteet I4
SHA0302BAikuisen hoitotyön perusteet II8
SHA0304Mielenterveystyö ja kriisityö4
SHA0307Vammautuneen hoitotyö2
SHA0306Luonnontieteelliset ja lääketieteelliset opinnot II
SHA0306ASisätautien perusteet1
SHA0306HDietetiikka1
SHA0306BKirurgian perusteet1
SHA0306CAnestesiologian perusteet1
SHA0306DPediatrian perusteet1
SHA0306EBioanalytiikan perusteet1
SHA0306FPsykiatrian perusteet1
SHA0306GKansanterveystiede1
SHA0400Perhe- ja yhteisökeskeinen hoitotyö15
SHA0303Lasten ja nuorten hoitotyö4
SHA0401Äitiyshuolto ja naisen hoitotyö4
SHA0403Terveyttä edistävä hoitotyö7
 
SHS0000SUUNTAAVAT OPINNOT10
SHS0001Hoitotyön hallinto ja johtaminen2
SHS5000Sisätauti-kirurginen hoitotyö
SHS5003Asiantuntijuus sisätauti-kirurgisessa hoitotyössä6
SHS5004Lääketieteelliset opinnot sisätauti-kirurgisessa hoitotyössä2
SHS6000Perioperatiivinen hoitotyö
SHS6003Asiantuntijuus perioperatiivisessa hoitotyössä6
SHS6004Lääketieteelliset opinnot perioperatiivisessa hoitotyössä2
SHS2000Ikääntyvän hoitotyö
SHS2005Asiantuntijuus ikääntyvän hoitotyössä6
SHS2006Lääketieteelliset opinnot ikääntyvän hoitotyössä2
SHS3000Psykiatrinen hoitotyö
SHS3005Asiantuntijuus psykiatrisessa hoitotyössä6
SHS3006Yhteiskuntatieteelliset ja lääketieteelliset opinnot psykiatrisessa hoitotyössä2
SHS4000Lasten ja nuorten hoitotyö
SHS4005Asiantuntijuus lasten ja nuorten hoitotyössä6
SHS4006Lääketieteelliset opinnot lasten ja nuorten hoitotyössä2
 
SHV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT7
 
SHH0000HARJOITTELU75
SHH0013Vanhusten hoitotyön ja perussairaanhoidon harjoittelu1111
SHH0003Sisätautien hoitotyön harjoittelu88
SHH0014Kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu1111
SHH0015Lasten, äitiyshuollon ja naisen hoitotyön harjoittelu88
SHH0016Terveyttä edistävän hoitotyön ja kotisairaanhoidon harjoittelu77
SHH0007Mielenterveystyön harjoittelu1010
SHH0011Suuntaavien opintojen harjoittelu I1010
SHH0012Suuntaavien opintojen harjoittelu II1010
SHH0020Perioperatiivisen hoitotyön suuntaava harjoittelu I10
SHH0021Psykiatrisen hoitotyön suuntaava harjoittelu I10
SHH0022Lasten ja nuorten hoitotyön suuntaava harjoittelu I10
SHH0019Sisätauti-kirurgisen hoitotyön suuntaava harjoittelu I10
SHH0023Sisätauti-kirurgisen hoitotyön suuntaava harjoittelu II10
SHH0024Perioperatiivisen hoitotyön suuntaava harjoittelu II10
SHH0025Psykiatrisen hoitotyön suuntaava harjoittelu II10
SHH0026Lasten ja nuorten hoitotyön suuntaava harjoittelu II10
SHH0027Sisätauti-kirurgisen ja vanhusten hoitotyön suuntaava harjoittelu I10
SHH0028Sisätauti-kirurgisen ja vanhusten hoitotyön suuntaava harjoittelu II10
 
TRSHO0000OPINNÄYTETYÖ15
SHO0000Opinnäytetyö
SHO0000AOpinnäytetyö5
SHO0000BOpinnäytetyö10