VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 1 > Opinnot ja tiedonhankinta (SHP0101)

Opinnot ja tiedonhankinta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHP0101
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2008-2009)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2008-2009

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
18S-SH-1A25.8.2008 – 7.3.2009Ritva AlaniemiSuomi15.8.2008 – 7.9.2008
19S-SH-1B25.8.2008 – 7.3.2009Marita SalmuSuomi15.8.2008 – 7.9.2008
20S-TH-1A25.8.2008 – 7.3.2009Anne WähäSuomi15.8.2008 – 7.9.2008
21S-SH-1CK5.1.2009 – 2.5.2009Annika Ikkala-Västi, Päivi AutioSuomi8.12.2008 – 30.1.2009

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun toimintoihin, oppimisympäristöön ja –yhteisöön sekä oman alan ammattikuvaan. Opiskelija sisäistää koulutusohjelmansa rakenteen, tutkintonsa suoritusvaatimukset sekä oppii laatimaan oman opinto-ohjelmansa sekä seuraamaan sitä. Opiskelija oppii käyttämään tiedonhaku- ja informaatiopalveluja.

Sisältö

Ammattikorkeakoulun opiskeluympäristö ja tukitoiminnot (Winhan ja ATK:n käyttö, opinto-ohjaus, opintotuki, harjoittelu, terveydenhoito, liikuntapalvelut, kansainväliset asiat, verkko-opinnot ja opiskelijayhdistystoiminta). Oman alan ammattikuva ja työtehtävät, oma koulutusohjelma ja erilaiset opiskelumenetelmät. Kirjastopalvelut ja tiedonhakujärjestelmät. Tulohaastattelu ja kehityskeskustelu.

Opiskelumateriaali

- Opinto-opas, WWW-sivut, kirjaston tuottama materiaali sekä opintojakson opettajan kokoama muu materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, henkilökohtaisen opinto-ohjelman laatiminen ja sen pohjalta ohjauskeskustelun käyminen. Itsenäinen opiskelu.

Arviointimenetelmät

Henkilökohtaisen opinto-ohjelman laatiminen, tiedonhankinnan ja harjoitusten suorittaminen. Suoritusmerkintä.


Takaisin