VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 4 > Hoitotieteen perusteet II (SHA0102B)

Hoitotieteen perusteet II

Rakennetyyppi: Opintojakson osa
Koodi: SHA0102B
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2011-2012)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2011-2012

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
15S-SH-4A29.8.2011 – 14.10.2011Pirjo PeltomäkiSuomi19.8.2011 – 9.9.2011
16S-SH-4B29.8.2011 – 14.10.2011Pirjo PeltomäkiSuomi19.8.2011 – 9.9.2011
17S-SH-3CK29.8.2011 – 23.12.2011Pirjo PeltomäkiSuomi19.8.2011 – 9.9.2011
18S-SH-2CK24.10.2011 – 24.2.2012Pirjo PeltomäkiSuomi3.10.2011 – 30.10.2011
19S-SH-3A5.3.2012 – 27.4.2012Anne PuskaSuomi13.2.2012 – 11.3.2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy hoitotieteellisen tietoperustan keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin ja ymmärtää hoitotieteellisen tietoperustan merkityksen hoitotyössä sekä lisää valmiuksiaan tieteelliselle ajattelulle ja sisäistää ammatillista toimintaa ohjaavan tietoperustan. Opiskelija oppii hyödyntämään hoitotieteellistä tutkimustietoa käytännön hoitotyössä.

Sisältö

Hoitotieteen tietoperusta, keskeiset käsitteet. Hoitotieteessä kehitettyjä teorioita. Näyttöön perustuva hoitotyö.

Opiskelumateriaali

- Lauri, S. & Elomaa, L. 1999. Hoitotieteen perusteet. 3. p. Helsinki. WSOY.
- Lauri,S & Kyngäs, H. 2005. Hoitotieteen teorian kehittäminen.WSOY.
- Ajankohtaisia hoitotieteellisiä tutkimuksia ja artikkeleita.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, oppimistehtävät. Itsenäinen opiskelu.

Arviointimenetelmät

Osallistuminen luennoille ja ryhmätöihin. Tehtävä tai tentti. Numeerinen arviointi.


Takaisin