VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 4

Hoitotyö (S-SH 2008H)

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Selite: "Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto"
Alku: 25.8.2008
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 4 (2011-2012)

Vuosi: 1234kaikki
KoodiNimiLukuvuoden
aikana
OP
 
SHP0000PERUSOPINNOT2
SHA0000Ammatilliset perusopinnot2
SHA0100Etiikka ja hoitotieteen perusteet2
SHA0102Hoitotieteen perusteet2
SHA0102BHoitotieteen perusteet IIx2
 
SHS0000SUUNTAAVAT OPINNOT10
SHS0001Hoitotyön hallinto ja johtaminenx2
SHS5000Sisätauti-kirurginen hoitotyö2
SHS5004Lääketieteelliset opinnot sisätauti-kirurgisessa hoitotyössäx2
SHS6000Perioperatiivinen hoitotyö2
SHS6004Lääketieteelliset opinnot perioperatiivisessa hoitotyössäx2
SHS2000Ikääntyvän hoitotyö2
SHS2006Lääketieteelliset opinnot ikääntyvän hoitotyössäx2
SHS3000Psykiatrinen hoitotyö2
SHS3006Yhteiskuntatieteelliset ja lääketieteelliset opinnot psykiatrisessa hoitotyössäx2
SHS4000Lasten ja nuorten hoitotyö2
SHS4006Lääketieteelliset opinnot lasten ja nuorten hoitotyössäx2
 
SHV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT7
 
SHH0000HARJOITTELU75
SHH0012Suuntaavien opintojen harjoittelu IIx10
SHH0020Perioperatiivisen hoitotyön suuntaava harjoittelu I10
SHH0021Psykiatrisen hoitotyön suuntaava harjoittelu I10
SHH0022Lasten ja nuorten hoitotyön suuntaava harjoittelu I10
SHH0019Sisätauti-kirurgisen hoitotyön suuntaava harjoittelu I10
SHH0023Sisätauti-kirurgisen hoitotyön suuntaava harjoittelu II10
SHH0024Perioperatiivisen hoitotyön suuntaava harjoittelu II10
SHH0025Psykiatrisen hoitotyön suuntaava harjoittelu II10
SHH0026Lasten ja nuorten hoitotyön suuntaava harjoittelu II10
SHH0027Sisätauti-kirurgisen ja vanhusten hoitotyön suuntaava harjoittelu I10
SHH0028Sisätauti-kirurgisen ja vanhusten hoitotyön suuntaava harjoittelu II10
 
TRSHO0000OPINNÄYTETYÖ10
SHO0000Opinnäytetyö10
SHO0000BOpinnäytetyöx10