VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Perioperatiivinen hoitotyö (SHS6000)

Perioperatiivinen hoitotyö

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SHS6000
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus: 8 op
Vastuuopettaja: Koskimäki, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää hoitotieteellistä ja lääketieteellistä tietoaan ja osaamistaan anestesian menetelmissä ja operatiivisessa hoitotyössä. Opiskelija ymmärtää hoitoon liittyvien infektioiden merkityksen yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle. Opiskelija sisäistää aseptisen toiminnan merkityksen omassa työskentelyssään ja potilaan hoidossa. Hän hallitsee perioperatiivisen potilaan hoitotyön auttamismenetelmät.

Sisältö

Asiantuntijuus perioperatiivisess hoitotyössä 6 op. Lääketieteelliset opinnot perioperatiivisessa hoitotyössä 2 op.


Takaisin