VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Ikääntyvän hoitotyö (SHS2000)

Ikääntyvän hoitotyö

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SHS2000
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus: 8 op
Vastuuopettaja: Autio, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää hoitotieteellistä ja lääketieteellistä osaamistaan ikääntyvän hoitamisessa. Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan ikääntyvän potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisessa ja tukemisessa. Opiskelija osaa käyttää hoitotieteellistä ja muiden tieteiden näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyön toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Sisältö

Asiantuntijuus ikääntyvän hoitotyössä 6 op. Lääketieteelliset opinnot ikääntyvän hoitotyössä 2 op.


Takaisin