VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 4 > Opinnäytetyö (SHO0000B)

Opinnäytetyö

Rakennetyyppi: Opintojakson osa
Koodi: SHO0000B
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2011-2012)
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina

Takaisin