VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Psykiatrinen hoitotyö (SHS3000)

Psykiatrinen hoitotyö

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SHS3000
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus: 8 op
Vastuuopettaja: Kajan, Elina
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää hoitotieteellistä ajatteluaan, tietojaan ja taitojaan mielenterveys- ja päidetyössä sekä psykiatrisessa ja kuntouttavassa hoitotyössä lähtökohtanaan potilaan/asiakkaan omat voimvavarat ja tukiverkostot. Opiskelija kehittää valmiuksiaan hoitosuhteen luomisessa. Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan potilaansa/ asiakkaansa tukemisessa ja ohjaamisessa. Opiskelija osaa käyttää hoitotieteellistä ja muiden tieteiden teoria- ja tutkimustietoa ehkäisevän mielenterveytyön, psykiatrisen hoitotyön ja kuntoutuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Sisältö

Asiantuntijuus psykiatrisessa hoitotyössä 6op. Yhteiskuntatieteelliset ja lääketieteelliset opinnot psykiatrisessa hoitotyössä 2 op.


Takaisin