VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 4 > Lääketieteelliset opinnot sisätauti-kirurgisessa hoitotyössä (SHS5004)

Lääketieteelliset opinnot sisätauti-kirurgisessa hoitotyössä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHS5004
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2011-2012)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Autio, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2011-2012

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
8S-SH-4-SIK29.8.2011 – 23.12.2011Eila Rasivirta, Harri Kivelä, Juha Rajala, Pirjo Peltomäki, Riitta Kurttila, Sami PakkalaSuomi19.8.2011 – 4.9.2011

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleisimpiä sisätautien ja kirurgian erikoisaloihin liittyviä sairauksia, elimistön toimintahäiriöitä ja oireyhtymiä. Opiskelija tuntee niiden etiologian, oireet, tutkimukset ja lääketieteellisen hoidon.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä ohjattua opiskelua: 27 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 27 h

Sisältö

Sydän- ja verisuonisairaudet, ruoansulatuselimistön sairaudet, keuhkosairaudet, umpieritysrauhasten sairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet ja infektiosairaudet.

Sisätaudit 27 h, Kirurgia 27 h.

Opiskelumateriaali

- Vauhkonen, I. & Holmström, P. 2005. Sisätaudit. Helsinki. WSOY.
- Ukkola, V. & al. 2005. Kirurgia. Helsinki. WSOY.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja itsenäinen opiskelu.

Arviointimenetelmät

Luennoille osallistuminen. Tentti. Numeerinen arviointi. (0-5).


Takaisin