VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > SUUNTAAVAT OPINNOT (SHS0000)

SUUNTAAVAT OPINNOT

Rakennetyyppi: Tutkinnon rakenne
Koodi: SHS0000
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Autio, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Sisältö

Hoitotyön hallinto ja johtaminen 2 op. Vaihtoehtoisia hoitotyön suuntaavia opintoja 8 op: sisätautikirurginen hoitotyö, perioperatiivinen hoitotyö, ikääntyvän hoitotyö, psykiatrinen hoitotyö, lasten ja nuorten hoitotyö.


Takaisin