VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 4 > Lääketieteelliset opinnot lasten ja nuorten hoitotyössä (SHS4006)

Lääketieteelliset opinnot lasten ja nuorten hoitotyössä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHS4006
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2011-2012)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2011-2012

Tot.OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
59.1.2012 – 27.4.2012 Suomi7.12.2011 – 15.1.2012
69.1.2012 – 6.4.2012Annika Jackobsson, Janne Burman, Lisa NyströmSuomi7.12.2011 – 17.2.2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee lasten ja nuorten erikoisalaan liittyviä sairauksia ja lääketieteellisiä ongelmatilanteita. Opiskelija on selvillä sairauksien ja tautien etiologiasta, oireista, tutkimuksista ja hoidosta. Opiskelija syventää tietojaan kehitysvammaisuudesta ja lasten neurologisista sairauksista.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä ohjattua opiskelua: 27 h
- mistä itsnäistä opiskelua: 27 h

Sisältö

Keskoisuus, infektiotaudit, syöpätaudit, veritaudit, sydänsairaudet, diabetes, astma, neurologia, kehitysvammaisuus, kirurgia, nuorisolääketiede esim. päihdeongelmat ja niiden hoito, ravitsemushäiriöt ja niiden hoito.

Opiskelumateriaali

- Siimes, M. & Petäjä, J. 2004. Lastentaudit. Duodecim.
- Luennoitsijoiden ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot. Itsenäinen opiskelu.

Arviointimenetelmät

Osallistuminen luennoille. Tentti. Numeerinen arvionti (0-5).


Takaisin