VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 2 > Hoitotieteen perusteet I (SHA0102A)

Hoitotieteen perusteet I

Rakennetyyppi: Opintojakson osa
Koodi: SHA0102A
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2009-2010)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2009-2010

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
13S-SH-2A24.8.2009 – 19.12.2009Pirjo PeltomäkiSuomi14.8.2009 – 6.9.2009
14S-SH-2CK8.3.2010 – 28.5.2010Paula HakalaSuomi15.2.2010 – 14.3.2010

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy hoitotyön ja hoitotieteen historiaan ja ymmärtää historian vaikutuksen hoitotyön kehitykseen. Opiskelija ymmärtää hoitotyön kehittymisen perustuvan hoitotieteelliseen tietoon.

Sisältö

Hoitotyön ja hoitotieteen kehittymisen historia.

Opiskelumateriaali

- Marriner-Tomey, A. 1994. Hoitotyön teoreetikot ja heidän työnsä. Vammala. Sairaanhoitajien koulutussäätiö.
Sorvettula, M. 1998. Johdatus suomalaisen hoitotyön historiaan. Helsinki. Suomen
sairaanhoitajaliitto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot,tehtävät. Itsenäinen opiskelu.

Arviointimenetelmät

Osallistuminen luennoille ja ryhmätöihin. Tehtävä tai tentti. Numeerinen arviointi.


Takaisin