VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 2 > Psykiatrian perusteet (SHA0306F)

Psykiatrian perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakson osa
Koodi: SHA0306F
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2009-2010)
Laajuus: 1 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2009-2010

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
9S-SH-3A, S-SH-3B24.8.2009 – 24.10.2009Sisko-Margit OsalaSuomi14.8.2009 – 6.9.2009
10S-SH-2A, S-SH-2B26.10.2009 – 19.12.2009Sisko-Margit OsalaSuomi5.10.2009 – 1.11.2009
11S-SH-2CK, S-TH-3A8.3.2010 – 30.4.2010Sisko-Margit OsalaSuomi15.2.2010 – 14.3.2010

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää persoonallisuuden rakenteen moniulotteisuuden ja häiriöalttiuden. Opiskelija tuntee tavallisimmat psyykkiset toimintahäiriöt ja sairaudet sekä niiden ennaltaehkäisyn ja hoidon.

Sisältö

Persoonallisuuden rakenne, tavallisimmat psykiatriset sairaudet, psyykkisten sairauksien ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus.

Opiskelumateriaali

- Lepola, U. et al. 2005. Psykiatria. Helsinki. WSOY.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot. Itsenäinen opiskelu.

Arviointimenetelmät

Luennoille osallistuminen. Tentti. Numeerinen arviointi.


Takaisin