VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Aikuisen hoitotyön perusteet (SHA0302)

Aikuisen hoitotyön perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHA0302
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus: 12 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää terveyden ulottuvuudet ja sairastumisen merkityksen erilaisissa elämäntilanteissa. Opiskelija osaa tunnistaa potilaan yksilölliset tarpeet ja sairaudesta johtuvat muutokset. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan aikuispotilaan hoitotyötä.

Sisältö

Aikuisen hoitotyö I 4 op. Aikuisen hoitotyö II 8 op.


Takaisin